Gewaarborgd Inkomen

De polis Gewaarborgd Inkomen voorziet in de maandelijkse uitkering van een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid omwille van een ziekte of een ongeval van de verzekerde.

Als de verzekerde arbeidsongeschikt is, voorziet de polis in een uitkering van een maandelijkse rente en de terugbetaling van de premie. Voor het bepalen van de ongeschiktheidsgraad wordt het maximum van de fysiologische en de economische ongeschiktheid genomen.

De polis Gewaarborgd Inkomen kan men zowel onderschrijven voor zelfstandigen /zaakvoerders als voor bedienden / arbeiders.

Formules

· Ziekten EN alle ongevallen: dekt alle ongeschiktheden die voortvloeien uit ziekten, arbeids(weg)
  ongevallen of ongevallen in het privé-leven.

· Ziekten OF ongevallen: dekt alleen de ongeschiktheden die voortvloeien uit ziekten of ongevallen in het
  privé-leven.

Looptijd

De verzekeringnemer kan opteren voor een contract:

· met duurtijd tot aan de pensioenleeftijd

· met een vaste duur van bv. 10, 15 of 20 jaar

Voor bepaalde beroepen geldt er een beperkte eindleeftijd

 


Privacyverklaring | Klachtenclausule | copyright by Zakenkantoor Van Hooff   
Vorige Pagina: Levensverzekering  Volgende Pagina: Nieuws