Privacyverklaring

Zakenkantoor Van Hooff vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Zakenkantoor Van Hooff streeft ernaar uw persoonsgegevens, die via deze website verzameld worden voor diens eigen rekening, op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Zakenkantoor Van Hooff deze persoonsgegevens verwerkt.

De persoonsgegevens die door Zakenkantoor Van Hooff verzameld worden ten behoeve van KBC Verzekeringen NV (zoals bijvoorbeeld gegevens i.k.v. het afsluiten van een verzekeringspolis of een schade-aangifte) maken het voorwerp uit van de privacyverklaring van KBC Verzekeringen NV. Deze is beschikbaar via DEZE (PDF download) link of bij uw tussenpersoon.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Zakenkantoor Van Hooff, met kantoren op Torenplein 10, 2520 Oelegem en Turnhoutsebaan 388, 2110 Wijnegem is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden voor diens eigen rekening.

Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?

In het algemeen verwerkt Zakenkantoor Van Hooff uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten te kunnen aanbieden.

Zakenkantoor Van Hooff verwerkt de persoonsgegevens om, voor eigen rekening,

  • informatie te bezorgen;
  • commerciële boodschappen te sturen (direct marketing);
  • vragen te beantwoorden;
  • afspraken te maken,

 

Zakenkantoor Van Hooff kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.

U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail kantoor.van.hooff@verz.kbc.be of een brief (Torenplein 10, 2520 Oelegem) sturen.


Privacyverklaring | Klachtenclausule | copyright by Zakenkantoor Van Hooff   
Vorige Pagina: Foto's